TOS Varnsdorf relies on high performance ...

On Monday 27 April, an interview with the Statutory Director of TOS VARNSDORF a.s., Ing. Jan Rýdl, Jr., was published in the magazine Reportáže z průmyslu (“Business Reports”, 3rd issue, vol. 2020), titled “TOS Varnsdorf relies on high performance, advanced technical solutions, and reliability” (pages 4 and 5).

TOS VARNSDORF a.s., which is engaged in the development, production, sale, and servicing of machinery equipment, has long been among the global leaders in its field.  In the interview, the editor of Reportáže z průmyslu asked the Company’s Statutory Director, Jan Rýdl, Jr., how TOS did last year and on what it focuses in 2020.  The questions concerned the current situation in the Company in relation to the COVID-19 pandemic, on the TOSmeet 2020 (international conference with sales representatives), and on innovations in the offering for 2020.

 

         

 

Jak se vám v roce 2019 dařilo z pohledu ekonomických ukazatelů ve srovnání s předchozím rokem 2018?

Rok 2019 byl poznamenán útlumem poptávky po obráběcích strojích především pro oblast automobilového průmyslu, ale ušetřeny nezůstaly ani další sektory průmyslu. Výsledkem je, že celkové tržby nám meziročně klesly o zhruba 15 procent. Nicméně díky účinným opatřením, která jsme přijímali v průběhu roku, nebyly dopady na naše hospodaření zásadní. Ba naopak, výsledkové ukazatele jsou v porovnání s rokem 2018 výrazně lepší. Je ale nutné dodat, že svou roli sehrál i vývoj kurzu koruny a s ním spojené kurzové rozdíly účtované do finančního výsledku hospodaření.

Celý svět se v současnosti potýká s epidemií koronaviru COVID-19. Museli jste v této souvislosti upravit své plány, např. z pohledu připravovaných investic?

Vývoj situace okolo šíření nákazy COVID-19 je natolik dynamický, až se obávám, že v době publikování tohoto článku mohou být následující informace zcela zastaralé a irelevantní. S vědomím toho, že jsme doposud nebyli nuceni přerušit výrobu našich strojů, jsme naše celkové plány produkce a tržeb za prodané stroje neupravovali. Věřím, že případný krátkodobý výpadek v produkci bychom byli schopní dohnat v průběhu roku. To, co doznává zásadních změn, je plán výstav. Začátkem dubna jsme se měli účastnit strojírenské výstavy CCMT v Šanghaji a navštívit veletrh SIMTOS v Soulu. Obě výstavy byly ale z důvodu šíření nákazy COVID-19 zrušeny. Následovat by měla výstava v Moskvě v průběhu května, ale zda se uskuteční, neumím nyní odhadnout. Konání dalších veletrhů, jako je MSV v Brně a IMTS v Chicagu, je naštěstí ještě daleko. Naše investiční plány zatím ohrožené nejsou a nepředpokládám ani jejich úpravu.

Dopady pandemie na globální ekonomiku budou znatelné. Pociťujete je už nyní?

Samozřejmě že ano. Začalo to výpadkem produkce naší dceřiné společnosti v čínském Kchun-mingu. Nyní jsme nuceni řešit problémy s nemožností zahájit dokončení staveb našich strojů u zákazníků, nemožností poskytovat servisní služby atd. To vše reálně ohrožuje naplnění našich cílů a poškozuje dobré jméno naší firmy. Nutno ale dodat, že se obávám, že to nejhorší máme ještě před sebou.

V únoru jste v prostorách areálu firmy pořádali mezinárodní konferenci TOSmeet 2020. Pro koho byla tato akce určena a jaký byl její průběh?

Z dnešního pohledu by bylo uspořádání takovéto akce zcela nereálné. Jsem proto rád, že jsme shodou náhod konání tohoto setkání naplánovali o tři měsíce dříve než obvykle. Setkání je určeno pro naše obchodní zástupce a distributory ze všech koutů světa. Letos se TOSmeetu zúčastnilo 55 zástupců z 22 zemí. Na programu celodenního setkání bylo detailní seznámení všech účastníků se situací na jednotlivých trzích, s plány pro rok 2020 i s novinkami v našem výrobkové portfoliu, praktické ukázky využití představených novinek v naší výrobě, náměty na vylepšení či doplnění stávajících produktů a služeb a nechyběla ani prohlídka nové budovy vzdělávacího a výukového centra, ve které sídlí naše soukromá Střední průmyslová škola TOS Varnsdorf. Akce byla jako vždy dynamická a plná přínosných informací jak pro naše zástupce, tak i pro nás jako skvělá zpětná vazba z různých trhů, kde se snažíme působit.

Jaké jsou vaše plány a cíle pro rok 2020? Chystáte v letošním roce představit nějaké novinky?

V letošním roce se chceme soustředit na vývoj technologického příslušenství k představeným novinkám. Jedná se o řadu frézovacích a vyvrtávacích hlav, automatických výměn obrobků a příslušenství, vývoj nových vřeteníkových jednotek a v neposlední řadě i o rozšiřování funkcionality našeho systému TOS Control.

 

TOS TRADE North America LLC.

3710 Hewatt Court
Snellville, GA 30039
United States

Phone: 770-985-2626
Fax: 770-985-2706
Toll-Free: 800-984-2620

TOS TRADE North America LLC.©2022 All right Reserved. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Cookie settings